ఆంధ్రప్రదేశ్

కిరణ్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … ఏ పి ఈ జె యూ అధ్యక్షురాలు మల్లీశ్వరి ..!!

ప్రకాశం : మా మిత్రుడు స్నేహితుడు మరియు మా శ్రేయోభిలాషి కిరణ్ గారు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు … మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగాకోరుకుంటూ … మీ మల్లీశ్వరి ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఏ పి ఈ జె యూ .

Leave a Reply