ఆంధ్రప్రదేశ్

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … !!

విశాఖపట్నం : వేలాది మంది కి ఉపాధి కల్పించి వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని నింపుతున్న కారణ జన్ములు మా అభిమాన పాత్రులు కిరణ్ గ్రూప్ అధినేత …. గౌ శ్రీ కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి మా హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .. మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగాకోరుకుంటూ … మీ కిరణ్ గ్రూప్ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply