తెలంగాణ

అప్పల నాయుడు కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … కేపీస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్

హైద్రాబాద్ : అప్పల నాయుడు గారు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు … మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ .. మీ కేపీస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply