గ్యాలరీఫొటోస్

కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి … హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … !!

విశాఖపట్నం : కిరణ్ గ్రూప్ C.E.O …. గౌ కుమారి కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి మా హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .. మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగాకోరుకుంటూ … మీ కిరణ్ గ్రూప్ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply