ఫొటోస్

గ్యాలరీఫొటోస్

కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి … హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … !!

విశాఖపట్నం : కిరణ్ గ్రూప్ C.E.O …. గౌ కుమారి కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి మా హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .. మీరు మరిన్ని

Read More
గ్యాలరీఫొటోస్

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … పెళ్లిరోజు శుభకాంక్షలు !!!

హైద్రాబాద్ : ప్రేమాభిమానాలు పంచడంలో మహారాజు … మాకు దశ దిశ మార్గనిర్దేశకులై మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న మా ఆత్మబంధువు … కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ &

Read More
గ్యాలరీఫొటోస్

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .. !!

హైద్రాబాద్ : ప్రేమాభిమానాలు పంచడంలో మహారాజు … మాకు దశ దిశ మార్గనిర్దేశకులై మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న మా ఆత్మబంధువు … కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ &

Read More