కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … !!

విశాఖపట్నం : వేలాది మంది కి ఉపాధి కల్పించి వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని నింపుతున్న కారణ జన్ములు మా అభిమాన పాత్రులు కిరణ్ గ్రూప్ అధినేత ….

Read more

కిరణ్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … ఏ పి ఈ జె యూ అధ్యక్షురాలు మల్లీశ్వరి ..!!

ప్రకాశం : మా మిత్రుడు స్నేహితుడు మరియు మా శ్రేయోభిలాషి కిరణ్ గారు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు … మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని

Read more

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .. !!

హైద్రాబాద్ : ప్రేమాభిమానాలు పంచడంలో మహారాజు … మాకు దశ దిశ మార్గనిర్దేశకులై మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న మా ఆత్మబంధువు … కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ &

Read more