అంగన్వాడీ పోస్టుల దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

ఇచ్చాపురం : ఇచ్ఛాపురం మండలం లోని తలతంపర -1 అంగన్వాడీ కార్యకర్త, తిప్పన పుట్టుగ -1, కవిటి-3, కాపుకపాసుకుద్ది, బైరడ్లపుట్టుగ, శవసానపుట్టుగ, రాపాకపుట్టుగ, రఘునాధపురం, దొళాయిపుట్టుగ, ఆర్.

Read more

బారువ డిగ్రీ కళాశాలలో 9న స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

బారువ : ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గంలోని బారువ డిగ్రీ కళాశాల స్కిల్ హబ్ సెంటర్లో అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీస్ అసోసియేట్ కోర్స్లో ఉచిత శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలు కొరకు

Read more