తెలంగాణాలో మరో మంకీపాక్స్ కేసు గుర్తింపు

ఖమ్మం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో మంకీపాక్స్ కేసు వెలుగు చూసింది. ఖమ్మంలో ఈ కేసును గుర్తించారు. దీంతో జిల్లా వాసుల్లో ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. వైద్య వర్గాల

Read more

విష్ణుక్రాంతి మొక్క కనబడితే తెచ్చి పెట్టేసుకోండి…

విశాఖపట్నం : ప్రకృతి మనకు ఎన్నో ఔషధ మొక్కలను అందించింది. వాటిలో కొన్ని మొక్కలు గురించి మాత్రమే తెలుసు. చాలా మొక్కల ఔషధ విలువలు తెలియవు. విష్ణుక్రాంతి

Read more