కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … హృదయపూర్వక పెళ్లిరోజు శుభకాంక్షలు

విశాఖపట్నం : వేలాది మంది కి ఉపాధి కల్పించి వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని నింపుతున్న కారణ జన్ములు మా అభిమాన పాత్రులు కిరణ్ గ్రూప్ అధినేత ….

Read more

కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … పెళ్లిరోజు శుభకాంక్షలు !!!

హైద్రాబాద్ : ప్రేమాభిమానాలు పంచడంలో మహారాజు … మాకు దశ దిశ మార్గనిర్దేశకులై మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న మా ఆత్మబంధువు … కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ &

Read more